MUVIE
TITAN
11:20 醉好的時光   116分 | 12+
14:00 摯愛之路   90分 | 0+
16:10 緝毒風暴   134分 | | 12+
19:00 怵目驚魂28天   113分 | 12+
21:30 與異人們共處的夏天   108分 | 12+
信義威秀
12廳
11:10 萌之朱雀   95分 | 0+
13:20 說不出的告別   97分 | 6+
15:30 驚魂記中計   92分 | 12+
17:30 鳥人   120分 | 15+
20:00 鬼迷費里尼   100分 | 12+
22:00 深夜加油站遇見大逃殺   99分 | 18+
13廳
10:10 鳥人   120分 | 15+
12:40 夜更
佔領立法會
   71分 | 6+
14:20 願未央   115分 | | 0+
17:00 你是豬   62分 | | 15+
19:00 消失的情人節   119分 | | 0+
21:50 不愛的那些年   100分 | 15+
14廳
10:40 享受吧!玩味愛琴海   103分 | 6+
13:00 海象海象不要哭
動保蝙蝠俠 ( 司法講堂40mins )
   104分 | | 6+
16:00 媽咪方程式
非法母親 ( 司法講堂40mins )
   98分 | | 6+
18:50 閃電奇俠剛達拉   120分 | 15+
21:20 深夜止步   127分 | 18+
15廳
10:30 夏日爵士傳奇   85分 | 0+
12:30 虛情真意   233分 | 6+
17:00 中峇魯俱樂部   88分 | 12+
19:00 逃出立法院   96分 | | 15+
21:30 愛上透明系女孩   122分 | 15+
16廳
10:40 八又二分之一   139分 | 12+
17廳
11:00 夏日爵士傳奇   85分 | 0+
12:50 中山魂   79分 | | 0+
15:00 湄公河2030   93分 | 6+
17:10 校園塗鴉派   79分 | 12+
19:00 螢火蟲   117分 | | 15+
21:30 馗降:粽邪2   104分 | | 12+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片皆為原文發音,中文字幕
  影片級數、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席,場次為刊物付印前之最終確認,出刊後仍可能受全球疫情變化而有所調整,異動場次請以網站及現場公佈為準
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次
SC   優先特映場,入場前須接受安全檢查,請提前半小時到場

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞