MUVIE
TITAN
11:00 默愛   118分 | 12+
13:40 生為女人   116分 | 6+
16:20 男兒王   100分 | 6+
18:40 晨曦將至   140分 | 6+
21:40    98分 | 15+
信義威秀
12廳
11:30 德古拉同志   97分 | 15+
13:40 人性爆走課   79分 | | 12+
15:30 消失的死刑犯   91分 | 6+
17:30 小狼居家守則   95分 | 6+
19:40 說不出的告別   97分 | 6+
21:50 怪奇理髮院   102分 | 12+
13廳
10:30 赤裸奇緣   100分 | 15+
12:40 松露獵人   84分 | 0+
14:30 爺爺和父親   96分 | 0+
16:40 唬爛三小   88分 | | 12+
19:00 樂咖浮生錄   104分 | 6+
21:20 名揚四海   134分 | 12+
14廳
11:20 安蒂岡妮:為愛赴罪 ( 司法講堂40mins )   109分 | | 12+
14:20 她的迴轉練習 ( 司法講堂40mins )   92分 | | 15+
17:10 情攝大師   89分 | 6+
19:20 爛頭殼   95分 | | 12+
21:50 生活的甜蜜二三事   83分 | 0+
15廳
11:50 馬德里心旅行   129分 | 12+
14:30 銀簪子   89分 | | 6+
16:50 不可猴戲   98分 | 0+
19:00 怪胎   104分 | | 0+
21:40 他們的意外旅程   96分 | 6+
17廳
11:30 大桔大利 闔家平安   112分 | | 12+
14:20 一時一時的   107分 | 6+
16:40 摯愛之路   90分 | 0+
18:40 緝毒風暴   134分 | | 12+
21:30 甜蜜出走   91分 | 12+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片皆為原文發音,中文字幕
  影片級數、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席,場次為刊物付印前之最終確認,出刊後仍可能受全球疫情變化而有所調整,異動場次請以網站及現場公佈為準
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次
SC   優先特映場,入場前須接受安全檢查,請提前半小時到場

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞