MUVIE
TITAN
10:10 默愛   118分 | 12+
12:50 醉好的時光   116分 | 12+
15:30 DAU:娜塔莎   139分 | 18+
18:30 日子   126分 | | 15+
21:50 游牧人生 ( 安檢場 )   108分 | SC | 0+
信義威秀
12廳
13:20 倒數第N次分手   94分 | 6+
15:30 今宵多珍重   80分 | 15+
17:20 深夜加油站遇見大逃殺   99分 | 18+
19:30 殯之森   97分 | 6+
21:40 德古拉同志   97分 | 15+
13廳
11:40 戀你在他方   111分 | 12+
14:00 海象海象不要哭
動保蝙蝠俠
   104分 | 6+
16:20 赤裸奇緣   100分 | 15+
18:30 進擊的正義 ( 司法講堂40mins )   96分 | | 6+
21:20 寂靜之死   125分 | 15+
14廳
15:10 天生蠅家   78分 | 12+
17:00 爛頭殼   95分 | | 12+
19:10 好好拍電影   118分 | 0+
21:40 女人的煩惱   98分 | 18+
15廳
15:20 逃出立法院   96分 | 15+
17:30 剃刀邊緣   105分 | 18+
19:50 蘋果的記憶   90分 | 0+
21:50 黑色童話   98分 | 15+
16廳
21:10 鬼迷茱麗葉   145分 | 12+
17廳
13:30 中山魂   79分 | 0+
15:20 我的兒子是死刑犯   75分 | 6+
17:10 夜香.鴛鴦.深水埗   77分 | 0+
19:00 生為女人   116分 | 6+
21:30 怵目驚魂28天   113分 | 12+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片皆為原文發音,中文字幕
  影片級數、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席,場次為刊物付印前之最終確認,出刊後仍可能受全球疫情變化而有所調整,異動場次請以網站及現場公佈為準
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次
SC   優先特映場,入場前須接受安全檢查,請提前半小時到場

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞