MUVIE
TITAN
11:30 靜寂的鼓手   120分 | 12+
14:10 婊兄弟上路   98分 | 12+
16:30 愛與罪的兩端   108分 | 6+
19:00 廢棄之城   91分 | | 0+
21:30 踉蹌的女孩
永恆閃光
   88分 | 0+
信義威秀
12廳
13:40 人性爆走課   79分 | | 12+
15:30 怪奇理髮院   102分 | 12+
17:40 全民審判秀   89分 | 6+
19:40 殺青啦!唐吉訶德   83分 | 6+
21:40 愛獄王子   96分 | 18+
13廳
12:50 【實驗·映像】
女性的復仇
此岸:一個家族故事
   79分 | 18+
14:40 唬爛三小   88分 | 12+
16:40 【金馬獎入圍劇情短片】
伏魔殿
主管再見
幽魂之境
手事業
   102分 | 15+
19:00 追尋音樂的靈光   128分 | 12+
21:40 龍蛇小霸王   93分 | 6+
14廳
19:10 關公大戰外星人   88分 | | 0+
21:30 剃刀邊緣   105分 | 18+
15廳
12:30 記憶之屋   93分 | 6+
14:40 夢行安地斯山   72分 | 0+
16:30 暖心龍蝦湯   97分 | 0+
18:40 失妻記事   118分 | 12+
21:10 馬德里心旅行   129分 | 12+
17廳
12:40 與異人們共處的夏天   108分 | 12+
15:00 媽咪方程式
非法母親
   98分 | 6+
17:50 生活的甜蜜二三事   83分 | 0+
19:50 夜香.鴛鴦.深水埗   77分 | 0+
21:40 湄公河2030   93分 | 6+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片皆為原文發音,中文字幕
  影片級數、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席,場次為刊物付印前之最終確認,出刊後仍可能受全球疫情變化而有所調整,異動場次請以網站及現場公佈為準
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次
SC   優先特映場,入場前須接受安全檢查,請提前半小時到場

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞