MUVIE
TITAN
10:30 暗黑聖女   85分 | 15+
12:30 愛在陰陽兩極擺   105分 | 15+
14:50 Gunda   93分 | 0+
17:00 85年的夏天   100分 | 12+
19:20 抓狂演訓班   105分 | 12+
21:50 踉蹌的女孩
永恆閃光
   88分 | 0+
信義威秀
12廳
10:30 鬼迷費里尼   100分 | 12+
12:30 蘋果的記憶   90分 | 0+
14:30 聽見心聲音   74分 | 6+
16:20 削瘦的靈魂   104分 | | 15+
19:00 刻在你心底的名字   114分 | | 6+
21:50 墮胎師   114分 | 12+
13廳
10:20 松露獵人   84分 | 0+
12:20 他們的意外旅程   96分 | 6+
14:30 午夜快車   121分 | 15+
17:10 災星少女   85分 | 0+
19:10 【實驗·映像】
女性的復仇
此岸:一個家族故事
   79分 | | 18+
21:40 樂咖浮生錄   104分 | 6+
14廳
10:20 電影映照時代:侯孝賢與楊德昌 ( 非售票場 ) 47分 | | 0+
11:40 靜寂的鼓手   120分 | 12+
14:20    98分 | 15+
16:30 青春簡單愛   95分 | 12+
18:40 醉好的時光   116分 | 12+
21:10 烈血大風暴   128分 | 15+
15廳
10:40 中峇魯俱樂部   88分 | 12+
12:40 不可猴戲   98分 | 0+
14:50 名揚四海   134分 | 12+
17:40 夢行安地斯山   72分 | 0+
19:20 親愛的同志   120分 | 0+
21:50 記憶之屋   93分 | 6+
16廳
10:40 【金馬獎入圍劇情短片】
伏魔殿
主管再見
幽魂之境
手事業
   102分 | 15+
18:10 小牛   108分 | 6+
20:30 八又二分之一   139分 | 12+
17廳
10:40 【金馬獎入圍劇情短片】
伏魔殿
主管再見
幽魂之境
手事業
   102分 | 15+
12:50 未來的我們   92分 | 15+
15:00 生活的甜蜜二三事   83分 | 0+
17:00 甜蜜出走   91分 | 12+
19:10 萌之朱雀   95分 | 0+
21:20 深夜止步   127分 | 18+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片皆為原文發音,中文字幕
  影片級數、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席,場次為刊物付印前之最終確認,出刊後仍可能受全球疫情變化而有所調整,異動場次請以網站及現場公佈為準
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次
SC   優先特映場,入場前須接受安全檢查,請提前半小時到場

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞