MUVIE
TITAN
11:20 墮胎師   114分 | 12+
13:50 午夜快車   121分 | 15+
16:30 踉蹌的女孩
永恆閃光
   88分 | 0+
18:40 嗨!神獸   88分 | | 0+
21:10 蠻牛   129分 | 12+
信義威秀
12廳
12:00 平克佛洛伊德:迷牆   95分 | 15+
14:10 愛獄王子   96分 | 18+
16:20 他的模樣   108分 | 15+
18:40 【金馬獎入圍劇情短片】
伏魔殿
主管再見
幽魂之境
手事業
   102分 | | 15+
21:30 【金馬獎入圍動畫短片】
大冒險鐵路
多雲時情
白露
山川壯麗
夜車
   74分 | | 12+
13廳
11:40 松露獵人   84分 | 0+
13:40 龍蛇小霸王   93分 | 6+
15:50 削瘦的靈魂   104分 | | 15+
18:30 深夜裡的美味祕方   122分 | 6+
21:10 戀戀風塵   112分 | 0+
14廳
14:20 漂亮寶貝直播中   105分 | 12+
16:40 暗黑聖女   85分 | 15+
18:50 愛別離苦   77分 | | 6+
21:10 DAU:娜塔莎   139分 | 18+
15廳
17:30 中峇魯俱樂部   88分 | 12+
19:30 噤聲海鷗   75分 | 6+
21:20 鳥人   120分 | 15+
16廳
19:00 八又二分之一   139分 | 12+
17廳
15:10 迷走廣州   95分 | 12+
17:20 打噴嚏   101分 | 6+
19:30 當愛離開時   89分 | 12+
21:30 間諜之妻   115分 | | 6+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片皆為原文發音,中文字幕
  影片級數、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席,場次為刊物付印前之最終確認,出刊後仍可能受全球疫情變化而有所調整,異動場次請以網站及現場公佈為準
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次
SC   優先特映場,入場前須接受安全檢查,請提前半小時到場

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞