MUVIE
TITAN
10:30 鬼迷茱麗葉   145分 | 12+
13:40 天使心   113分 | 18+
16:10 烈血大風暴   128分 | 15+
19:20 游牧人生 ( 安檢場 )   108分 | SC | 0+
21:50 婊兄弟上路   98分 | 12+
信義威秀
12廳
16:00 在我和天空之間   118分 | 6+
18:30 【華語短片B】
窩卡
一抔黃土
一一
自由廣場
   75分 | 0+
20:20 今宵多珍重   80分 | | 15+
22:10 夜更
佔領立法會
   71分 | 6+
13廳
11:30 愛上透明系女孩   122分 | 15+
14:10 災星少女   85分 | 0+
16:10 反正我就廢   113分 | 6+
19:00 2020台北金馬電影學院作品放映暨結業典禮 60分 |
20:40 好好拍電影   118分 | | 0+
14廳
13:00 鵜鶘之血   127分 | 12+
15:50 靜寂的鼓手   120分 | 12+
18:30 一時一時的   107分 | | 6+
21:20 嗨!神獸   88分 | | 0+
15廳
12:40 南巫   105分 | 0+
15:00 虛情真意   233分 | 6+
19:30 夢行安地斯山   72分 | 0+
21:20 暖心龍蝦湯   97分 | 0+
17廳
12:40 南巫   105分 | 0+
15:00 馗降:粽邪2   104分 | 12+
17:20 愛別離苦   77分 | 6+
19:20 Gunda   93分 | 0+
21:30 只有悲傷才是美麗的   122分 | 12+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片皆為原文發音,中文字幕
  影片級數、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席,場次為刊物付印前之最終確認,出刊後仍可能受全球疫情變化而有所調整,異動場次請以網站及現場公佈為準
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次
SC   優先特映場,入場前須接受安全檢查,請提前半小時到場

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞