MUVIE
TITAN
10:40 戀戀風塵   112分 | 0+
13:10 不愛的那些年   100分 | 15+
15:30 家族極道物語   136分 | 15+
18:30 手捲煙   101分 | | 15+
21:10 狂舞派3   129分 | | 0+
信義威秀
12廳
14:10 萌之朱雀   95分 | 0+
16:20 殯之森   97分 | 6+
18:30 手捲煙   101分 | 15+
20:50 狂舞派3   129分 | 0+
13廳
12:10 迷航   180分 | | 0+
16:10 親愛的同志   120分 | 0+
18:40 無聲   104分 | | 12+
21:20 男兒王   100分 | | 6+
14廳
16:40 驚魂記   109分 | 12+
19:00 墮胎師   114分 | | 12+
21:50 漂亮寶貝直播中   105分 | 12+
15廳
15:10 噤聲海鷗   75分 | 6+
17:00 追尋音樂的靈光   128分 | 12+
19:40 夏日爵士傳奇   85分 | 0+
21:40 平克佛洛伊德:迷牆   95分 | 15+
16廳
19:00 生活的甜蜜   176分 | 12+
17廳
13:20 一時一時的   107分 | | 6+
16:00 幻愛   119分 | | 12+
18:50 怪奇理髮院   102分 | 12+
21:40 平克佛洛伊德:迷牆   95分 | 15+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片皆為原文發音,中文字幕
  影片級數、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席,場次為刊物付印前之最終確認,出刊後仍可能受全球疫情變化而有所調整,異動場次請以網站及現場公佈為準
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次
SC   優先特映場,入場前須接受安全檢查,請提前半小時到場

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞