MUVIE
TITAN
10:10 光影帝國   119分 | 6+
12:50 愛.子   123分 | 6+
15:30 哈勇家   112分 | | 0+
18:20 查無此心   128分 | | 15+
21:30 葬禮   124分 | 12+
信義威秀
10廳
10:40 蒲公英   114分 | 15+
13:10 智齒   118分 | | 12+
16:00 春心萌動的老屋緣廊   118分 | | 6+
18:30 鯨魚馬戲團   146分 | 12+
21:30 最後華爾滋   117分 | 0+
11廳
10:20 摩登好野人   102分 | 12+
12:40 仲夏絮語   65分 | 0+
14:20 尋找馬歇   93分 | 6+
16:20 仇恨謎林   127分 | 12+
19:00    111分 | | 15+
21:50 德黑蘭雙面疑雲   108分 | 6+
14廳
10:10 布萊恩與查爾斯   91分 | 6+
12:10 流麻溝十五號   112分 | | 6+
14:50 控告小布希   119分 | | 0+
18:00 九槍   90分 | | 15+
20:20 浪潮退去之後   188分 | 15+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片均為原文發音,中文字幕;除英語發音或特別標註者,皆有英文字幕
  影片級數、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席,場次為刊物付印前之最終確認,出刊後仍可能受全球疫情變化而有所調整,異動場次請以網站及現場公佈為準
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞