MUVIE
TITAN
10:50 青魚   111分 | 15+
13:20 石門   148分 | 12+
16:20 光之女   118分 | 15+
18:50 去唱卡拉OK吧!   108分 | | 6+
21:30 親愛的陌生人   105分 | 15+
信義威秀
7廳
13:00 五月雪   116分 | 0+
15:30 【金馬獎入圍紀錄短片A】
另一面鏡子裡的夢中之夢
鯨之聲
乙方及其後
   73分 | 0+
17:10 未來的衝擊-永恆的消逝   62分 | | 12+
19:00 失樂園   119分 | 18+
21:30 女鬼橋2:怨鬼樓   101分 | | 12+
8廳
13:30 【金馬獎入圍動畫短片】
白雲蒼狗
鷺鷥河
夏夢迴
幽暗小徑的鬼
   95分 | 15+
15:40 千面歐蘭朵   99分 | 12+
17:50 佔慾情人   104分 | | 15+
20:00 華達萬歲!   67分 | 12+
21:40 熱帶的甜蜜   103分 | 15+
9廳
11:30 我要我們在一起   87分 | 6+
13:30 大山來了   130分 | 6+
16:10 邊境無間   152分 | 15+
19:10 跨越白晝的夜   87分 | | 12+
21:30 墨城謎案   123分 | 18+
11廳
13:50 安塞姆:廢墟詩篇   93分 | 0+
16:00 烈愛灼星   138分 | 15+
18:50 進化症候群   128分 | | 6+
21:50 親愛電影日記   96分 | 6+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片均為原文發音,中文字幕;除英語發音或特別標註者,皆有英文字幕
  影片級數、影人出席、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞