MUVIE
TITAN
11:10    102分 | 0+
13:30 燃冬   100分 | 12+
15:40 茜茜與我   132分 | 12+
18:20 惡之地   143分 | 15+
21:20 可憐的東西   141分 | 18+
信義威秀
7廳
17:10 青春並不溫柔   114分 | 12+
19:30 來世還作人   78分 | | 15+
21:40 好久不見   78分 | | 6+
8廳
12:00 【金馬獎入圍紀錄短片B】
備忘錄
吹夢無蹤
   68分 | 6+
13:40 頹廢幻夢   106分 | 12+
16:00 【短片B:天上人間】
人生一嚿雲
馬語
女神
地獄催淚部
   91分 | | 6+
18:30 世界末日又怎樣   163分 | 15+
21:40 窗外   108分 | 6+
9廳
11:20 華達萬歲!   67分 | 12+
13:00 愛的狂熱   127分 | | 12+
16:00 脫離心方向   95分 | | 0+
18:30 海濱小戀曲   92分 | | 15+
21:00 那山那狗那女孩   114分 | 0+
11廳
16:30 國王說好個絕世奇機   88分 | 12+
18:30 石門   148分 | | 12+
21:50 在黑鍵與白鍵之間   94分 | 6+
  所有影廳皆有無障礙設施
  所有影片均為原文發音,中文字幕;除英語發音或特別標註者,皆有英文字幕
  影片級數、影人出席、場次及活動異動訊息請以網站及現場公佈為準

【符號說明】
  影人出席
  影片非英語發音且無英文字幕
  非售票之活動場次

0+
  普遍級:一般觀眾皆可觀賞
6+
  保護級:未滿六歲不得觀賞,六歲以上未滿十二歲須由成人陪伴輔導觀賞
12+
  輔12級:未滿十二歲不得觀賞
15+
  輔15級:未滿十五歲不得觀賞
18+
  限制級:未滿十八歲不得觀賞